MENU

Archeoskanzen Modrá, Živá Voda, Velehrad

Velehrad, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Srdcem poutního místa Velehrad je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Původně pozdně románská stavba v první třetiny 13. Století získala v důsledku válečných pohrom a zejména požáru v roce 1681 barokní podobu. V bohatě zdobené bazilice nacházíme několik spirituálních ohnisek – oltář, kaple Panny Marie, hrob arcibiskupa Antonína Stojana a nádhernými mozaikami zdobený sarkofág kardinála Tomáše Špidlíka.

Skanzen Modrá

Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Máte možnost shlédnout, jak žili Slované, ale vyzkoušet i dávná řemesla. V průběhu roku probíhají ve skanzenu i různé slavnosti, vystoupení nebo výstavy.

Živá Voda

Jedná se o největší sladkovodní tunel v Evropě. V expozici se seznámíte s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy i přilehlých potoků a tůní.

 

2022-02-04

Akční nabídky

Rezervujte zde a ušetřete!

Příjezd
Odjezd
Počet dospělých
Počet dětí